NHỮNG ỨNG DỤNG HỮU ÍCH KHI SINH SỐNG TẠI HÀN QUỐC > 📕 LANGUAGE STUDY

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

📕 LANGUAGE STUDY

KOREAN NHỮNG ỨNG DỤNG HỮU ÍCH KHI SINH SỐNG TẠI HÀN QUỐC 2021.08.19

1. TỪ ĐIỂN NAVER

unnamed.png

Đối với những bạn học tiếng Hàn, thì từ điển Naver không còn xa lạ gì nữa.

Các bạn nên dùng từ điển Naver khi sinh sống tại Hàn Quốc vì mức độ dịch chính xác hơn các ứng dụng khác.

Các bạn có thể tra các ngôn ngữ khác nhau như Hàn - Việt, Hàn - Anh, - Hàn - Nhật, Hàn - Trung, Hàn - Hàn...

Naver phù hợp cho các bạn học tiếng Hàn, dịch từ vựng, tìm những câu ví dụ cho từ vựng mới.

 

2. TRANG DỊCH PAPAGO


Papago là trang dịch trực thuộc Naver. Papago có thể dịch câu, đoạn văn ngắn với mức độ chính xác cao.

Thay vì sử dụng Google Translate, bạn có thể dùng Papago để câu văn được dịch một cách mượt mà nhất.

 

본문

  • Facebook Share
  • Twitter Share
  • Google+ Share
추천0Comment

Empty.

Total 5 / 1 Page

Contact

Copyright © Min's Blog All rights reserved.