Contact

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

Contact

Contact

Mình là Min. 🌼🌻

Hiện tại mình đang sống tại Hàn Quốc.

Năm 2016 mình qua Hàn du học.

Năm 2019 mình bắt đầu đi làm tại Hàn.

Và mình viết blog kể về cuộc sống, những kinh nghiệm mình đã trải qua.

Để ghi nhớ, để chia sẻ, để kỉ niệm.

Việt Nam - Hàn Quốc và nhiều nơi khác trên thế giới nữa.

 

Contact

Copyright © Min's Blog All rights reserved.